Bofællesskabet Egeparken

Bofællesskabet

Bofællesskabet består af 6 sammenbyggede boliger, som ligger i et almennyttigt boligbyggeri tæt på skov og strand samt indkøbsmuligheder ca. 5 min gang derfra.

Egenbetaling

Pt. har alle huslejekontrakter.

Fremadrettet vil Betaling for at bo og opholde sig i Bofællesskabet, sættes via sagsbehandler, som beregner en individuel egenbetaling.

Egen betalingen dækker selve huslejen, vedligehold af egen lejlighed samt fælles arealer

Visitation

Via sagsbehandler, som indstiller til voksenafdelingen Frederikssund Kommune. Der tages herefter en vurdering af eventuelt kommende botilbud, ud fra den enkelte borgers ønsker og den eksisterende levegruppe i det enkelte bofællesskab.

Besøg

Forældre/pårørende er altid velkommen på besøg.

Økonomi

Kostkassen, den enkelte beboer indbetaler hver måned 2000  til en konto i banken. Pengene går til daglig kost, fødselsdag på restaurant, hjemmeservice samt småting til fælleshuset (blomster, stearinlys, servietter, lysestager m.v.).

Hjemmevejlederne fører regnskabet. Der er et kontokort, hvor der kan hæves kostpenge fra og her står alle beboerne på, således at der kun kan hæves kostpenge når beboerne er med. Er der overskud, går dette til et fælles arrangement, teater el. lign.